Orientačná ponuka sadrokartónových systémov  
             
    materiál   práca   spolu bez DPH
             
podkrovie 15,00 €   12,50 €   27,50 €
             
stropy   15,00 €   12,00 €   27,00 €
             
stropy s dvojitou konštr.  15,70 €   12,00 €   27,70 €
(spustené viac ako 120 mm)          
             
predsadená priečka 14,40 €   10,50 €   24,90 €
             
suché omietky 8,00 €   9,50 €   17,50 €
(lepenie sadrokartónu)          
             
priečky hr.: 75 mm 17,80 €   14,00 €   31,80 €
             
priečky hr.: 100 mm 18,15 €   14,00 €   32,15 €
             
priečky hr.:125mm 18,50 €   14,00 €   32,50 €
             
             
príplatky  za  montáž:          
             
obklad okna Velux   10,00 €   65,00 €   75,00 €
s Alu lištami          
             
úprava rohu s uhlom iným ako 90 stupňov   6,50 €/bm    
             
osadenie a obklad strešných schodov   98,00 €/ks    
             
montáž parozábrany     1,30 €/m2    
             
montáž izolácie     0,15 €/1cm hrúbky/m2
        pri hr. 20 cm = 3,00 €/m2
             
Dvojstranný kastlík 16,00 €   11,00 €   27,00 €
             
Trojstranný kastlík 17,20 €   16,00 €   33,20 €
             
Obklad stĺpa 25,40 €   21,00 €   46,40 €
             
tmelenie acrylom 0,20 €   0,25 €   0,45 €
             
             
Maliarske práce          
             
farba biela - Jupol 0,70 €   2,70 €   3,40 €
             
farebne   podľa odtieňu   2,80 €    
             
stierkovanie 2,00 €   6,00 €   8,00 €
             
Ponúkame kreatívne stierky Princcolor        
             
kazetové stropy od          17,20 €   6,00 €   23,20 €
             
Autodoprava do 1500 kg       0,50 €/km
             
preprava po Trnave         od 20 €
             
čakanie           10 €/hod
             
             
Ceny sú orientačné a môžu sa meniť s ohľadom na množstvo, členitosť, zložitosť, pracovnú
výšku a zmeny cien u nákupcov!        
             
Všetky ceny sú bez DPH 20%!        
             
dňa 05.11.2021 vypracoval:     Felčír Jaroslav   
        www.felcir.sk  
        jaroslav@felcir.sk  
        mob: 0905606430